среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych wypadków.

Konstrukcja ogrodzenie z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku przypadków.

Ogrodzenie z PCV na plot i bramkę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy ploty z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane plotki z Winylu na plot i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak planowane balaski plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий